Covid 19 - Oche

De gezondheid van onze gasten en onze werknemers hebben wij hoog in het vaandel staan, derhalve hebben wij maatregelen genomen en volgen wij de richtlijnen van het RIVM, om zo verdere verspreiding van COVID-19 tegen te gaan. Wij hebben onze openingstijden aangepast, ook onze maximale capaciteit gereduceerd naar de regels van het RIVM. Daarnaast hebben we onze schoonmaak routines aangescherpt en onze werknemers daar op getraind. Alle gasten moeten online reserveren, om de totale aanwezigheid quota in goede banen te leiden. De maximale aantal gasten per groep limiteren we naar 4. Bij de ingang hebben wij een desinfectie punt gemaakt waar gasten zijn of haar handen kunnen wassen en zal er een gesprek met onze host volgen over symptomen en of de gast enige klachten heeft. Indien de gast last heeft van 1 van de bekendgemaakte symptomen zal helaas de toegang geweigerd worden.

Eten en drinken:

Zowel het bestelde drank en eten zullen op een aparte tafel geserveerd worden, die naast jullie dartbooth staat, door onze werknemers. Het is helaas niet mogelijk om aan de bar te bestellen. Alle bestellingen zullen via onze bediening gaan, of door de gast zelf met behulp van de touchscreen.

Social Distance:

Iedere reservering wordt voorzien van een eigen dartbaan met een aan daaraan grenzend tafeltje voor drank en eten. Ook zijn er paden gemaakt door het gehele pand om de 1,5 meter tussen zowel de gasten en de werknemers te kunnen hanteren.

Games:

Iedere speler wordt voorzien van zijn of haar eigen set dartpijlen. Schoonmaakprocedures zijn aangescherpt tussen de reserveringen door. Ook bevat iedere dartbaan zijn eigen schoonmaak producten.

Betaling:

We zijn een ‘no cash establishment’ , dit houdt in dat het alleen mogelijk is om contactloos met pin te betalen.

Wij nemen de maatregelen van het RIVM serieus en moedigen de gasten ook aan om samen met ons de richtlijnen te handhaven. Om zo verspreiding van het virus tegen te gaan.

We attach great importance to the health of our guests and our employees, so we have taken measures and followed the guidelines of the RIVM, in order to prevent the further spread of COVID-19. We have adjusted our opening hours, also reduced our maximum capacity according to the rules of the RIVM. We have also tightened up our cleaning routines and trained our employees accordingly. All guests must make reservations online to ensure that the total attendance quota runs smoothly. We limit the maximum number of guests per group to 4. At the entrance we have made a disinfection point where guests can wash their hands and there will be a conversation with our host about symptoms and whether the guest has any complaints. If the guest suffers from one of the published symptoms, access will unfortunately be refused.

Food and drink:

Both the drinks and food ordered will be served on a separate table next to your dart booth by our employees. Unfortunately it is not possible to order at the bar. All orders will go through our control, or by the guest himself using the touchscreen.

Social Distance:

Each reservation is provided with its own dart track with an adjoining table for drinks and food. Paths have also been created throughout the entire building to handle the 1.5 meters between both guests and employees.

Games:

Each player is provided with his or her own set of darts. Cleaning procedures have been tightened between reservations. Each dart track also contains its own cleaning products.

Payment

We are a “no cash establishment”, this means that it is only possible to pay contactless with pin.

We take the measures of RIVM seriously and also encourage guests to maintain the guidelines with us. In order to prevent the spread of the virus.