Covid 19 - Oche

Praktisk informasjon for å hindre spredning av koronaviruset

Helsen og sikkerheten for våre gjester og våre medarbeidere har høyeste prioritet, og vi har derfor innført konkrete tiltak mot spredning av koronaviruset.

Bestilling

Alle gjester må forhåndsbestille hos oss online. 

Mat og drikke:

Både mat og drikke serveres direkte til deres egne Oche fra våre servitører. Det blir ikke anledning til å bestille drikke i baren. Alt bestilles fra vår servitør, eller via vår touchskjerm i hver oche.

Avstand:

Vi har stengt av områder slik at det er mulig med én meters avstand mellom ulike grupper av gjester, eller minst like god beskyttelse gjennom plexiglass.

Spill:

Hver spiller får utdelt sine egne piler som kan benyttes, disse er rengjort på forhånd. Vi har gjennomgående økt renholdet på hver Oche mellom hver gruppe som ankommer.

Betaling

Vi tar ikke imot kontanter på stedet. Vi anbefaler at betalingen gjennomføres kontaktløs med kort.

Åpningstider:

Vi har i perioden redusert åpningstider

Vi følger råd og instrukser fra helsemyndigheter og lokale myndigheter, og oppfordrer alle til å følge de generelle rådene for smittevern.

Denne informasjonssiden oppdateres fortløpende. 

Practical information to prevent the spread of the coronavirus

The health and safety of our guests and our employees is the highest priority, so we have implemented measures to prevent the spread of the corona virus.

During the period we have reduced opening hours, reduced the number of guests we can have at the same time and increased the cleaning of each Oche as part of these measures.

Ordering

All guests must book online in advance. 

Food and drinks:

Both food and drinks are served directly to your own Oche dart station from your waiters. There is no opportunity to order drinks at the bar. Everything is ordered from your waiters or on the touch screens.

Social distance:

We have closed off areas to make the recommended distance between different groups of guests possible.

Games:

Each player get their own darts that has been cleaned. We have increased the cleaning between the different groups.

Payment

We do not accept cash on site. We recommend that you pay contactless with card.

We follow the advice and instructions of health authorities and local authorities, and encourage everyone to follow the general advices to prevent the spread of corona virus.

This information page is constantly updated.